Foo

Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a http://speechtech.hu/ weboldal felhasználói által, az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetői (Kovács László e.v.) számára kezelt személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

A jelen adatkezelési szabályzat a http://speechtech.hu/ weboldalon a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott, és hírlevél kiküldéséhez kapcsolódó adatok tárolására és kezelésére vonatkozik. A személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végzi:

 1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
 2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 3. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
 4. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. ADATKEZELŐ, ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA, MÓDJA

Az adatkezelő megnevezése: Kovács László e.v. (továbbiakban: Adatkezelő)
Az adatkezelő címe: 6725 Szeged, Szent Ferenc utca 4.
Adószáma: 67763759-1-26
Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-103996/2016.
Az adatkezelő elérhetőségei: +36 30 514 2186, info@speechtech.hu
Honlap: http://speechtech.hu/

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Adatkezeléssel érintettek köre:

 • a speechtech.hu oldalon található tesztet kitöltő,
 • az eseményre jelentkező,
 • az igényfelmérőt kitöltő
 • és a hírlevélre feliratkozó felhasználók

Az adatkezelés célja: A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a www.speechtech.hu internetes oldalon keresztül biztosított szolgáltatások nyújtása, ezekkel kapcsolatban hírlevelek küldése, oktatóanyagok továbbítása a felhasználóknak, az ügyfeleinkkel való kapcsolattartás, és számlák kiállítása.

Adatkezelés módja: Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

1.2. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:

A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg:

 • Vezetéknév – cél: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, rendszerüzenetek küldése számlázás, szerződéskötés, hírlevél esetén megszólítás
 • Keresztnév – cél: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, rendszerüzenetek küldése számlázás, szerződéskötés, hírlevél esetén megszólítás
 • Cégnév – cél: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, számlázás, szerződéskötés
 • E-mail cím – cél: azonosítás, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, rendszerüzenetek küldése, hírlevélküldés
 • Telefonszám – cél: kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, szerződéskötés
 • Számlázási cím (irányítószám, városnév, utcanév, házszám, kiegészítő adatok, emelet, lépcsőház, ajtó) – cél: számlázás, szerződéskötés

1.3. AZ ADATFELDOLGOZÓK (AZ ADATKEZELÉSI MŰVELETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TECHNIKAI FELADATOKAT VÉGZŐK) SZEMÉLYE:

 1. Tárhelypark Kft. (1122 Gaál József utca 24.)
  Adószám: 23289903-2-13
  Cégjegyzékszám: 13-09-145888
  Az adatfeldolgozás célja: az weboldal elérhetőségének biztosítása, a weboldal adatbázisának biztosítása, a weboldal és az abból származó adtatok biztonságos tárolása
 2. The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, Georgia
  675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000
  Atlanta, Georgia 30308
  Az adatfeldolgozás célja: hírlevelek kiküldése, hírlevél adatbázisban e-mail címek tárolása

Az adattovábbítás fenti címzettjei a nekik továbbított adatok tekintetében önálló adatkezelőknek minősülnek.

1.4. ADATTOVÁBBÍTÁS KÜLFÖLDRE:

Lásd.: 1.3.2.

1.5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:

A megadott adatokat határozott ideig, azaz 5 évig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő.

1.6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI:

 1. az EU GDPR 13. és 14. cikke szerinti tájékoztatáshoz való jog
  • Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.
  • Adatkezelő az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
  • Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelőhöz fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.
  • Amennyiben bármilyen kérés vagy kérdés érkezik az adatkezeléssel kapcsolatban, azt postai úton a 6725 Szeged, Szent Ferenc u. 4. címre vagy elektronikusan az info@speechtech.hu címre lehet küldeni.
  • Választ késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldök az Ön által meghatározott címre.
 2. az EU GDPR 15. cikke szerinti hozzáférési jog
 3. az EU GDPR 16. cikke szerinti helyesbítéshez való jog
 4. az EU GDPR 17. cikke szerinti törléshez, megsemmisítéshez és zároláshoz való jog
  • Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni a fent megjelölt elérhetőségek valamelyikén.
  • Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók.
  • Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. Az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
  • A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.
 5. az EU GDPR 18. cikke szerinti adatkezelés korlátozásához való jog
 6. az EU GDPR 20. cikke szerinti adathordozhatósághoz való jog

2. RÉSZLETES ADATKEZELÉSI RENDELKEZÉSEK

2.1. COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE:

Amikor Ön a http://speechtech.hu/ oldalt olvassa, ez azzal is járhat, hogy cookie-kat vagy hasonló technológiákat használunk böngészőjének vagy eszközének azonosításához. A cookie egy kis fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni az Ön böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. Azonban lehet, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

A http://speechtech.hu/ weboldalon a Google Analytics és Facebook Pixel által használt cookie-k (sütik) működnek, melyek működésére a Google és a Facebook adatvédelmi irányelvei vonatkoznak:

2.2. E-MAIL CÍMEK MARKETING CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA:

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az adatkezelő csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

A hírlevélről való leiratkozás bármikor korlátozás és indokolás nélkül megtehető, a reklámot tartalmazó e-mail alján elhelyezett link segítségével.

Az Adatkezelő ezen felül biztosítja:

 • egy személyes adatok kezelésére alkalmas felületet
  http://speechtech.hu/szemelyes-adatok
 • az info@speechtech.hu, valamint a 6725 Szeged, Szent Ferenc utca 4. címeken is a visszavonás lehetőségét azzal, hogy ez esetben ügyintézési idő merülhet fel

így javasoljuk a link segítségével történő leiratkozást vagy a személyes adatok kezelésére alkalmas felületet.